1.D. Szostakowicz - KONCERT na UMiFC w Warszawie
2.L.van Beethoven- III KONCERT c-moll moll

Ludwig van Beethoven- III koncert fortepianowy c-moll 

3.KONCERT NOWOROCZNY- Shengdu - Chiny

Yin Chengzong- Yellow River